Cotton Bay Golf Course - Rock Sound - Eleuthera

Cotton Bay Golf Course - Rock Sound - Eleuthera Golf course - water view. Eleuthera, Bahamas.